Daudzpusīgs talants atjaunojamo enerģijas avotu vidū

Biogāze ir daudzpusīgs talants, kas izmantojams daudzējādi, piemēram, par avotu strāvai, siltuma ģenerēšanai tieši uz vietas, siltuma padevei, izmantojot cauruļvadu maģistrāles, vai - pēc apstrādes - padevei gāzes tīklos.  No meteoroloģiskajiem apstākļiem neatkarīga enerģijas radīšanas sistēmu operatoriem nozīmē labi aprēķināmu ienākumu avotu, jo no biogāzes iegūtā enerģija nav pakļauta cenu svārstībām.  Vienlaikus biogāzes sistēma aktīvi sniedz ieguldījumu vidus aizsardzībā un noteikti būs viens no spēlētājiem nākotnes enerģijas avotu vidū.

 • Strāvas radīšana
 • Siltuma un aukstuma radīšana
 • Dabasgāzes ieguve
 • Augsts enerģijas rekuperācijas rādītājs
 • Salīdzinot ar citām biodegvielām, iespējams izmantot pilnībā visu ražu
 • Lielāko daļu (dzīvnieku) barības sastāvdaļu iespējams pārstrādāt tālāk (piemēram, organiskos atkritumus)
 • Noslogojama pie augstām slodzēm
 • Labi iztur bāzes slodzi
 • Strāvas ražošana nav atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem
 • Videi nekaitīga, nerada siltumnīcefekta gāzes CO2 papildu emisijas
 • Piemērot decentralizētas energopadeves izveidošanai
 • Digestāti izmantojami par augstas kvalitātes mēslojumiem