Datu aizsardzības apliecinājums

1. Datu aizsardzības kopsavilkums

Vispārīgi norādījumi

Turpmākās norādes sniedz informāciju par to, kā uzņēmums AS EnviTec Biogas un tā meitasuzņēmumi izmanto jūsu personas datus brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu. Personas dati ir visi tie dati, ar kuriem Jūs var personīgi identificēt. Detalizētu informāciju par datu aizsardzības tēmu Jūs varat iegūt, izlasot šajā tekstā norādītu datu aizsardzības apliecinājumu.

Datu iegūšana mūsu tīmekļa vietnē

Kurš ir atbildīgs par datu iegūšanu šajā tīmekļa vietnē?
Šajā tīmekļa vietnē datu apstrādi veic tīmekļa vietnes administrators. Viņa kontaktinformāciju varat iegūt šīs tīmekļa vietnes juridiskā paziņojuma sadaļā.

Kā tiek iegūti Jūsu dati?
No vienas puses, Jūsu dati tiek iegūti, jo Jūs mums tos sniedzat. Piemēram, runa ir par tiem datiem, kurus norādāt kontaktpersonas veidlapā.

Citus datus mūsu IT sistēma iegūst automātiski, kad tiek apmeklēta mūsu tīmekļa vietne.  Tie primāri ir tehniski dati (piemēram, globālā tīmekļa pārlūkprogramma, operētājsistēmas versija un pulksteņa laiks, kad atvērta lapa). Šie dati tiek iegūti automātiski, tiklīdz tiek apmeklēta mūsu tīmekļa vietne.

Kādam nolūkam tiek izmantoti Jūsu personas dati?
Daļa no iegūtajiem datiem tiek izmantoti, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes nevainojamu darbību. Citus datus var izmantot, lai analizētu lietotāja uzvedību.
Brīdī, kad uzticat mūsu uzņēmumam pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi, mēs apkopojam un saglabājam jūsu personas datus, kas ir nepieciešami pakalpojuma sniegšanai vai līguma izpildei (ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1 daļas b) punkts). Iespējams, ka mums ir jāsniedz Jūsu personas dati uzņēmumiem, kurus mēs izmantojam pakalpojumu sniegšanā vai līguma izpildes procesā. Tie ir transporta uzņēmumi vai citi pakalpojumu sniedzēji.
Jūsu personas datu nodošana trešām personām citiem mērķiem, kas nav norādīti tālāk, netiek veikta.

  • Mēs nododam jūsu personas datus trešām personām tikai tad, ja:
    jūs esat devis tam skaidru piekrišanu saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1 daļas a) punktu;
  • to nodošana saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1 daļas f) punktu ir nepieciešama tiesisko prasību pieteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai un nav pamata uzskatīt, ka jums būtu jebkādas juridiskās intereses savu datu neizpaušanai;
  • ja datu nodošana saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1 daļas c) punktu ir juridisks pienākums.

Daļa no iegūtajiem datiem tiek izmantoti, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes nevainojamu darbību. Citus datus var izmantot, lai analizētu lietotāja uzvedību.

Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem?
Jums ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas iegūt informāciju par saglabāto personas datu izcelsmi, saņēmēju un izmantošanas mērķi. Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt labot, atsaukt vai dzēst Jūsu personas datus. Šim nolūkam, kā arī saistībā ar citiem jautājumiem par datu aizsardzības tēmu Jūs varat jebkurā laikā vērsties pie mums, izmantojot adresi, kas norādīta juridiskajā paziņojumā. Vēl Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē.

Analīzes rīki un trešo pušu rīki

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, ir iespējams statistiski izvērtēt Jūsu tīklklejošanas uzvedību. Tas notiek, primāri izmantojot sīkdatnes un tā dēvētās analīzes programmas.  Tīklklejošanas uzvedības analīze parasti notiek anonīmi. Tas nozīmē, ka konstatēto tīklklejošanas uzvedību nav iespējams izsekot un sasaistīt ar konkrētu personu. Pret šāda veida analīzi iespējams iebilst vai arī to var novērst, neizmantojot attiecīgus rīkus.  Detalizētu informāciju iespējams iegūt mūsu datu aizsardzības apliecinājumā sadaļā “Trešo personu moduļi un analīzes rīki”.

Ir iespējams iebilst pret analīzes veikšanu. Par atsaukuma iespējām mēs informēsim šajā datu aizsardzības apliecinājumā.
 

2. Vispārīgi norādījumi un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šīs vietnēs administratori ļoti nopietni attiecas pret Jūsu personas datu aizsardzību. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ļoti konfidenciāli un atbilstoši likumā paredzētajām personas datu aizsardzības prasībām, kā arī datu aizsardzības apliecinājuma noteikumiem.

Kad Jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni, tie iegūti dažādi personas dati. Personas dati ir dati, ar kuriem Jūs var personīgi identificēt. Turpmāk izklāstītajā datu aizsardzības apliecinājumā ir paskaidrots, kuri personas dati tiek iegūti un kādam nolūkam mēs tos izmantojam. Tāpat tiek paskaidrots, kādam mērķim tas notiek.

Vēlamies norādīt, ka globālajā tīmeklī datu nodošanas vai pārraides jomā (piemēram, elektroniskās sarakstes ietvaros) ir iespējamas drošības nepilnības.  Nevainojama datu aizsardzības pret trešo personu piekļuvi nav iespējama.

Informācija par atbildīgo personu

Šajā tīmekļa vietnē par datu apstrādi ir atbildīga šāda juridiskā persona:

EnviTec Biogas AG
Industriering 10 a
49393 Lohne
Germany
Tālrunis: +49 4442 8016-8100
E-pasts: info@envitec-biogas.com

Atbildīgā persona ir fiziska vai juridiska persona, kura vienpersoniski vai kopā ar citām personām pieņem lēmumu par personas datu (piemēram, vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, e-pasta adrešu un tml.) izmantošanas mērķi un apstrādes līdzekļiem.

Datu apstrādes piekrišanas atsaukums

Daudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas tikai ar jūsu skaidru piekrišanu. Sniegto piekrišanu jūs jebkurā brīdī varat atcelt. Šim nolūkam ir pietiekami, ja nosūtīsiet mums neformālu e-pasta vēstuli. Iesniegtais atsaukums neskars to datu apstrādes likumību, kuri iegūti pirms atsaukuma iesniegšanas.

Tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē

Datu aizsardzības tiesību pārkāpumu gadījumā cietušajai personai ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē. Datu aizsardzības jautājumos kompetentā uzraudzības iestāde ir federālās zemes, kurā atrodas mūsu uzņēmuma juridiskā adrese, datu aizsardzības komisārs.  Saraksts ar datu aizsardzības komisāriem un viņu kontaktinformāciju ir pieejams šajā saitē: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Datu nodošanas tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jums vai trešai personai iesniedz saprotamā, datorā salasāmā formātā datus, kurus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai pildot līguma noteikumus, esam automātiski apstrādājuši. Ja tiek pieprasīts, ka Jūsu datus tieši nodod citai atbildīgajai personai, tas tiek īstenots tikai, ciktāl tas ir tehniski iespējams.

SSL vai TLS šifrēšana

Drošības nolūkos un lai aizsargātu konfidenciāla satura, piemēram, pasūtījumu vai pieprasījumu, kurus nosūtāt mūsu vietnes administratoram, nodošanu tālāk, šajā vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšana.  Šifrētu savienojumu var atpazīt pēc tā, ja pārlūkprogrammas adreses rindā no “http://” tiek pāriets uz “https://” un parādās atslēgas simbols.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, trešām personām nav iespējams lasīt datus, kurus mums nododat.

Informācijas iegūšana, datu atcelšana, dzēšana

Spēkā esošā tiesiskā regulējuma ietvaros Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iegūt informāciju par Jūsu saglabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju un datu apstrādes mērķi, kā arī Jums ir tiesības pieprasīt, lai šie dati tiktu laboti, atcelti vai dzēsti. Šim nolūkam, kā arī saistībā ar citiem jautājumiem par personas datiem Jūs varat jebkurā laikā vērsties pie mums, izmantojot adresi, kas norādīta juridiskajā paziņojumā.

Reklāmas e-pastu aizliegums

Ar šo tiek pausts aizliegums izmantot juridiskā paziņojuma pienākuma izpildes ietvaros sniegto kontaktinformāciju, lai nosūtītu nepieprasītu reklāmu un informatīvus materiālus.  Vietņu administratori saglabā tiesības veikt atbilstošas tiesiskas darbības gadījumos, ja tiks saņemta nepieprasīta reklāma, piemēram, nevēlamu komerciālu e-pasta vēstuļu jeb mēstuļu veidā.

3. Datu aizsardzības pārstāvis

Likumīgi noteiktais datu aizsardzības pārstāvis

Mēs esam savam uzņēmuma norīkojuši datu aizsardzības pārstāvi.

EnviTec Biogas AG
Data Protection Officer
Boschstr. 2
48369 Saerbeck
Deutschland
E-pasts: privacy@envitec-biogas.com
 

4. Datu iegūšana mūsu tīmekļa vietnē

Sīkdatnes

Daļa globālā tīmekļa vietņu izmanto tā dēvētās sīkdatnes. Sīkdatnes nenodara kaitējumu Jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkdatnes ir paredzētas tam, lai padarītu mūsu piedāvājumu lietotājiem draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tiek izvietotas Jūsu datorā un tās saglabā Jūsu pārlūkprogramma.

Vairums no mūsu izmantotajām sīkdatnēm ir tā dēvētās “sesiju sīkdatnes”. Tās tiek automātiski izdzēstas uzreiz pēc vietnes apmeklējuma beigām.  Citas sīkdatnes saglabājas Jūsu datorā vai citā ierīcē, kuru izmantojat tīklklejošanai, tik ilgi, kamēr tās izdzēšat. Sīkdatnes sniedz mums iespēju atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu Jūsu nākamajā apmeklējuma reizē.

Pārlūkprogrammā ir iespējams veikt iestatījumus, lai saņemat informāciju, ka tiks saglabātas sīkdatnes un ka to izmantošana tiek atļauta katrā gadījumā atsevišķi, tāpat iespējams iestatīt, ka sīkdatnes tiek pieņemtas tikai atsevišķos gadījumos vai visos gadījumos aizliegtas, kā arī iespējot funkciju, ka sīkdatnes automātiski tiek izdzēstas uzreiz pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Atspējojot sīkdatnes, var tikt ierobežota šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula (ES) Nr. 2016/67) 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, saglabātas tiek sīkdatnes, kuras nepieciešamas elektroniskās saziņas vai atsevišķu, Jums vēlamo funkciju (piemēram, preču groza) nodrošināšanai. Tīmekļa vietnes administratoram ir pamatota interese saglabāt sīkdatnes, lai nodrošinātu tehniski nevainojamus un uzlabotus pakalpojumus. Ciktāl tiek saglabātas citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes tīklklejošanas uzvedības analīzei), ar tām saistītā informācija ir atsevišķi norādīta šajā datu aizsardzības apliecinājumā.

Servera žurnāldatnes

Vietņu pakalpojuma nodrošinātājs iegūst un automātiski saglabā informāciju, kuru mums automātiski nodod Jūsu pārlūkprogramma, tā dēvētajās servera žurnāldatnēs. Norādīta tiek šāda informācija:
•    pārlūkprogrammas tips un versija
•    izmantotā operētājsistēma
•    nosūtītāja URL
•    piekļūstošā saimniekdatora nosaukums
•    pulksteņa laiks, kad notikusi piekļuve serverim
•    IP adrese

Netiek veikta šo datu sasaistīšana ar citiem datu avotiem.

Datu apstrādi veic, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kas atļauj apstrādi, ja tā ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas.

Kontaktpersonas veidlapa

Ja Jūs mums nosūtāt pieprasījumus, izmantojot kontaktpersonas veidlapu, mēs pieprasījuma apstrādes un potenciālu papildu jautājumu izskatīšanas nolūkā saglabājam veidlapā norādīto informāciju, ieskaitot Jūsu kontaktinformāciju.   Mēs nenododam šos datus tālāk, ja nav saņemta Jūsu piekrišana.

Tas nozīmē, ka kontaktpersonas veidlapā norādīto datu apstrāde tiek veikta tikai, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Sniegto piekrišanu jūs jebkurā brīdī varat atcelt. Šim nolūkam ir pietiekami, ja nosūtīsiet mums neformālu e-pasta vēstuli. Iesniegtais atsaukums neskars to datu apstrādes procesu likumību, kuri iegūti pirms atsaukuma iesniegšanas.

Kontaktpersonas veidlapā norādītie dati paliks pie mums tik ilgi, kamēr pieprasīsiet to dzēšanu, iesniegsiet atsaukumu saistībā ar iepriekš doto piekrišanu saglabāt datus vai arī dati tiks dzēsti, jo vairs nepastāvēs iemesli to saglabāšanai (piemēram, ja ir pabeigta pieprasījuma apstrāde). Minētais neskar likumā paredzētos noteikumus, īpaši saistībā ar saglabāšanas termiņiem.
 

5. Analīzes rīki un reklāma

Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics globālā tīmekļa analīzes pakalpojumu. Pakalpojuma piedāvātājs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland..

Google Analytics izmanto tā dēvētās "sīkdatnes” (Cookies). Tās ir teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un sniedz iespēju analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu. Sīkdatņu izveidoto informāciju par attiecīgo tīmekļa vietņu izmantošanu parasti nosūta Google serverim ASV un tur saglabā.
Google-Analytics sīkdatņu saglabāšana norit, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes administratoram ir pamatota interese saistībā ar lietotāja uzvedības analīzi, lai varētu uzlabot tīmekļa vietnes piedāvājumu, kā arī savu reklāmu.

IP adreses anonimizācija

Mēs esam šajā tīmekļa vietnē aktivizējuši IP adreses anonimizācijas funkciju. Tas nozīmē, ka pirms nosūtīšanas ASV Google saīsinās Jūsu IP adresi, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī vai citā valstī, kas pievienojusies līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu. Tikai izņēmumu gadījumos Jūsu pilnīgu IP adresi nosūtīs Google serverim ASV un tikai tad saīsinās. Šīs tīmekļa vietnes administratora uzdevumā Google izmantos minēto informāciju, lai izvērtētu Jūsu tīmekļa vietnes izmantošanas paradumus, sastādītu atskaites par tīmekļa vietnes aktivitāti un vietnes administratoram sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes vai tīmekļa izmantošanu. Google Analytics ietvaros no Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese netiks pievienota citiem Google datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Sīkdatņu saglabāšanu iespējams bloķēt, veicot atbilstošus iestatījumus pārlūkprogrammas programmatūrā. Taču vēlamies norādīt, ka šādā gadījumā nebūs iespējams pilnā apmērā izmantot tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas. Papildus minētajam ir iespējams liegt Google apkopot, kā arī apstrādāt sīkdatņu sastādītos un ar Jūsu tīmekļa vietnes izmantošanas paradumiem saistītos datus (iesk. IP adresi), lejupielādējot un uzstādot zemāk redzamajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Datu iegūšanas aizliegums

Jums ir iespēja liegt Google Analytics iegūt datus, uzklikšķinot uz zemāk redzamās saites. Šādi tiks iespējota nepiekrišanas sīkdatne (Opt-Out-Cookie), kas vietnes nākamo apmeklējumu laikā lieks iegūt datus: atspējot Google Analytics.

Plašāka informācija par Google Analytics rīcību ar lietotāju datiem ir atrodama Google datu aizsardzības apliecinājumā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv.

Pasūtījumu datu apstrāde

Mēs esam noslēguši ar Google līgumu par pasūtījumu datu apstrādi un, izmantojot Google Analytics, mēs pilnībā īstenojam Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingrās prasības.

Google Analytics demogrāfiskie rādītāji

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota Google Analytics funkcija “demogrāfiskie rādītāji”. Pateicoties tai, iespējams sastādīt atskaites ar informāciju par vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati ir iegūti no Google reklāmas, kas saistīta ar attiecīgajām interesēm, kā arī trešo personu apmeklētāju datiem. Minētos datus nav iespējams sasaistīt ar konkrētu personu. Šo funkciju iespējams jebkurā laikā atspējot reklāmas iestatījumos Google kontā vai vispārēji liegt Google Analytics Jūsu datu iegūšanu atbilstoši norādēm punktā “Datu iegūšanas aizliegums”.

6. Spraudņi un rīki

YouTube

Šajā tīmekļa vietnē izmanto Google pārvaldītās vietnes YouTube spraudņus. Vietņu administrators ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Ja apmeklējat kādu no mūsu ar YouTube spraudni aprīkotajām lapām, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveri. Tas nozīmē, ka YouTube serveris saņem informāciju par to, kuru no mūsu lapām Jūs esat apmeklējis.

Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, Jūs sniedzat YouTube iespēju tieši sasaistīt tīklklejošanas uzvedību ar savu profilu. To ir iespējams liegt, izejot no sava YouTube konta.
YouTube izmantošanas mērķis ir padarīt pievilcīgāku mūsu piedāvājumu tiešsaistē. Tās ir pamatotas intereses Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē.
Plašāka informācija par rīcību ar lietotāju datiem ir atrodama YouTube datu aizsardzības apliecinājumā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie geben Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.

Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.

Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.

Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.

Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.

Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.

Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.envitec-biogas.lv

 

Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.10.20 von Cookiebot aktualisiert:

Notwendig (2)

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

 

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
CookieConsent Cookiebot Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. 1 Jahr HTTP Cookie
fe_typo_user www.envitec-biogas.lv Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Session HTTP Cookie

Statistiken (4)

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_ga www.envitec-biogas.lv Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 2 Jahre HTTP Cookie
_gat www.envitec-biogas.lv Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken 1 Tag HTTP Cookie
_gid www.envitec-biogas.lv Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 1 Tag HTTP Cookie
collect Google Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. Session Pixel Tracker