Daba tās labākajā formā - izmantojot mūsu bioloģiskos pakalpojumus

Visu procesu ilgtermiņa bioloģiskajai aprūpei ir nepieciešamas substrātu un digestātu regulāras pārbaudes. Nav divu vienādu biogāzes sistēmu un digestācija ir dabīgs process. Atkarībā no izejošā materiāla daudzuma un kvalitātes ir iespējamas svārstības, kuras iespējams savlaicīgi noteikt, izmantojot dažādus parametrus. Līdz ar to mūsu klientu apkalpošanas dienests var laikus veikt nepieciešamos pasākumus.

  • Mūsu zinātnisko speciālistu atbalsts pirms sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas un ekspluatācijas laikā
  • Darbinieku apmācība
  • Tiešsaistē ik dienu - bioloģisko procesu kontrole ekspluatācijas laikā
  • Substrātu un notekūdeņu, kā arī gāzes ražošanas un sistēmas noslodzes pārbaude
  • Sistēmas darbības pastāvīga uzlabošana, piemērojot individuālu jaukšanas procesu un receptūras